Mã vạch là gì? Cách tạo mã vạch cho sản phẩm

Nội dung bài viết

Mã số mã vạch là gì và cách tạo mã vạch ra sao ?

Mã vạch là gì?

    Mã vạch là gì: là hình ảnh quang học, có thể đọc bằng máy và được trình bày bằng đồ họa của một tập hợp dữ liệu liên quan đến sản phẩm.

   Các tiêu chuẩn, loại và ký hiệu của mã vạch là gì được xác định bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO).

   Các ngành công nghiệp chính có một bộ tiêu chuẩn xác định cho mã vạch là gì. Đối với các ngành công nghiệp không phổ biến, vẫn chưa có các tiêu chuẩn được xác định mã vạch là gì, có các ký hiệu khác nhau để lựa chọn. Sự lựa chọn sẽ phụ thuộc vào mục đích mã vạch là gì và lượng dữ liệu cần chứa mã vạch là gì.

   Mã vạch có thể chứa một lượng nhỏ dữ liệu lớn, được ánh xạ bởi các ngôn ngữ lập trình máy tính cơ bản như COBOL, QBasic và Fortran.

   Kích thước của dữ liệu mà mã vạch có thể chứa tùy thuộc vào loại và ký hiệu của mã vạch là gì. Thông tin thêm về điều đó sẽ được đề cập thêm vào hướng dẫn.

Tạo mã vạch là gì 

  Có một số cách để tạo mã vạch là gì. Cách mã vạch được sản xuất và in sẽ phụ thuộc phần lớn vào các nguồn lực sẵn có của một công ty và mục đích của mã vạch là gì.

   Công ty có thể chọn mã hóa và tạo mã vạch của riêng họ, nhưng điều này đòi hỏi kiến thức lập trình nâng cao, phần mềm tiên tiến và nhà phát triển nội bộ .

  Có một hướng dẫn mã vạch chuyên sâu kỹ thuật trực tuyến tuyệt vời với tất cả các thông tin kỹ thuật tiên tiến cho các doanh nghiệp chọn tạo mã vạch của riêng họ.

Các ứng dụng mã vạch là gì, khác nhau tùy theo các biến khác nhau, chẳng hạn như: 
● Đặc thù của ngành 
● Lượng dữ liệu được mã hóa 
● Mục đích của mã vạch 
● Phương pháp in mã vạch là gì 

Các cách khác để tạo và in mã vạch là gì: 
• Phần mềm được cấp phép chuyên dụng để tạo và in mã vạch là gì (giải pháp toàn diện cho các công ty yêu cầu mã vạch chất lượng cao, mã vạch với số lượng lớn dữ liệu, các ngành có quy tắc và quy định nghiêm ngặt) 
• Máy tạo mã vạch miễn phí (tùy chọn tốt chỉ khi mã vạch yêu cầu có các yêu cầu cơ bản) 
• Phần mềm tất cả trong một để tạo và xác minh mã vạch là gì và nhãn (giải pháp tốt nhất cho các công ty muốn tự động hóa quy trình kiểm soát chất lượng bao bì, tăng hiệu quả thời gian, giảm lỗi và rủi ro)

Xác minh mã vạch là gì

   Việc xác minh mã vạch là gì hoặc kiểm tra mã vạch là gì được thực hiện thông qua phần mềm kiểm tra mã vạch chuyên dụng. Loại phần mềm này có dạng trình xác minh mã vạch là gì dành riêng cho thiết bị hoặc trình xác minh mã vạch là barcodes trực tuyến. Điều quan trọng cần nhớ là trình xác minh mã vạch là gì phải tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng bao bì ISO / IEC 15426-1.

 

Mã vạch là gì? Cách tạo mã vạch cho sản phẩm, ma vach la gi
Mã vạch là gì? Ý nghĩa mã vạch là gì ?

In mã vạch là gì 

  Cách in mã vạch là gì sẽ phụ thuộc vào cách tạo mã vạch và cũng tùy thuộc vào mục đích của mã vạch .

Một số doanh nghiệp sẽ yêu cầu mã vạch tương thích với internet.

   Vì vậy, cũng như có thể in mã vạch không có lỗi, có thể đọc được bằng máy quét, mã vạch cũng phải tuân thủ máy chủ, tương thích trang web và ứng dụng web, tương thích với thiết bị di động và độ phân giải chất lượng cao .

Một số phương pháp in mã vạch phổ biến nhất trong quy trình giao dịch là: 
• In nhãn bằng mã vạch 
• In mã vạch bằng nhãn nghệ thuật trực tiếp lên bao bì 
• In trực tiếp lên bao bì trong quá trình đóng gói

Tiêu chuẩn công nghiệp mã vạch là gì

   Dưới đây là các tiêu chuẩn mã vạch là barcodes được thiết lập cho các ngành công nghiệp lớn phổ biến nhất. Các tiêu chuẩn này xác định cách đọc mã vạch là gì và xác minh mã vạch quét, đọc và kiểm tra mã vạch là gì và rất quan trọng trong quá trình tạo mã vạch.

CÔNG NGHIỆP MỤC ĐÍCH TIÊU CHUẨN BARCODE
Dược phẩm & Chăm sóc sức khỏe Ngân hàng máu, phòng thí nghiệm, 
sản phẩm chăm sóc sức khỏe, vv
ABC Codabar 
ISBT 128
Bán lẻ Dán nhãn và bán hàng tiêu dùng 
trên toàn thế giới
EAN và UPC 
GTIN và GS1
Hậu cần chuỗi cung ứng Vận chuyển hàng hóa SCC-14 
EAN-14
Ô tô Tất cả sản phẩm AIAG
Quốc phòng và Chính phủ Mã hóa một lượng lớn 
dữ liệu nhạy cảm
ĐĂNG KÝ UID DOD 
MIL-STD-130
Gửi thư và gửi bài Định tuyến và theo dõi thư Postnet 
USPS
Báo chí và sách Số sê-ri sách và tạp chí ISBN 
ISSN 
Bookland

Các loại mã vạch là gì và ký hiệu

   Điều quan trọng cần lưu ý là một tiêu chuẩn mã vạch không nhất thiết phải phù hợp với ký hiệu và loại mã vạch khi chọn mã vạch là gì tốt nhất cho sản phẩm.

  Tuy nhiên, nếu có một tiêu chuẩn được thiết lập cho loại mã vạch là gì và ký hiệu của một doanh nghiệp nhất định, thì chỉ có thể sử dụng mã vạch đó . Một sự lựa chọn không có sẵn.

  Các loại mã vạch chính là Mã vạch 1D (1 chiều) hoặc Mã vạch tuyến tính và mã vạch 2D (2 chiều), có thể chứa nhiều dữ liệu hơn trước đây . Cả hai đều có kiểu con.

  Các loại bổ sung như Mã QR và PDS417, là các loại mới nhất và tiên tiến nhất và trông khác với dạng mã vạch chung. Chúng còn được gọi là ma trận dữ liệu.

Bảng dưới đây bao gồm các loại mã vạch là gì và ký hiệu cụ thể phổ biến nhất trong ngành:

Công nghiệp  Loại mã vạch Ký hiệu Biến thể ký hiệu Các loại ký hiệu
Dược phẩm 
& Chăm sóc sức khỏe
1D

1D

Codabar

Dữ liệu GS1

Codeabar, Mã Ames, NW-7, Monarch, Mã 2 trên 7, Codabar hợp lý, ANSI / AIM BC3-1995, USD-4

GS1 DataBar đa hướng, cắt ngắn, xếp chồng, xếp chồng-đa hướng, mở rộng, mở rộng xếp chồng, mã phiếu giảm giá, hạn chế

Codabar hợp lý 
USD-4 
NW-7 
2 của 7 Mã
Bán lẻ 1D

2D

UPC

EAN

MÃ 93

Dữ liệu GS1

MSI PLESSEY

MÃ QR

Ma trận dữ liệu

UPC-a, 
UPC-eESE-13 
EAN-8CODE 39GS1 DataBar Omnidirectional, Cắt ngắn, xếp chồng, xếp chồng-đa hướng, mở rộng, mở rộng xếp chồng, mã phiếu giảm giá, hạn chế
UPC 
UCC12ISBN 
ISSN 
Bookland 
JANHIBC LIC 
LOGMARS 
MIL-STD-1189B 
MIL-STD-129 
MIL-STD-2073-1C Mã 
MIL-STD-129NMSI Mã 
vạch điều chế độ rộng xung
Hậu cần chuỗi cung ứng 1D MÃ 128

MÃ 93

Codabar

MÃ 39

Codeabar, Mã Ames, NW-7, Monarch, Mã 2 trên 7, Codabar hợp lý, ANSI / AIM BC3-1995, USD-4

CANADA POST 
USPS 
ISBT 128 
USS Code 128 
ISS Code 128HIBC LIC 
LOGMARS 
MIL-STD-1189B 
MIL-STD-129 
MIL-STD-2073-1C 
MIL-STD-129NRationalized Codabar 
USD-4 
NW-7 
2 of 7
Ô tô 1D

2D

MÃ 93

PDF417

MÃ 39

PDF417-Cắt ngắn

HIBC LIC 
LOGMARS 
MIL-STD-1189B 
MIL-STD-129 
MIL-STD-2073-1C 
MIL-STD-129N
Quốc phòng và Chính phủ 1D

2D

Ma trận 2D

MÃ 93

PDF417

Ma trận dữ liệu

MÃ 39

PDF417-Cắt ngắn

Micro-DataMatrix

HIBC LIC 
LOGMARS 
MIL-STD-1189B 
MIL-STD-129 
MIL-STD-2073-1C 
MIL-STD-129N
Gửi thư và gửi bài 1D USPS IMb

BƯU ĐIỆN

CÂY

Mã vạch khách hàng 4 trạng thái 4 mã 
4B hoặc 4 mã CB 
Giải pháp mã vạch 
USPS4CBZip 
Zip + 4 
DPBCUSPS CONFIRM
Báo chí và sách 1D EAN-13 ISBN 
ISSN 
Bookland
Bao bì 1D ITF Xen kẽ 2 trên 5 ITF-14 
EAN-14 
SCC-14 
GTIN 
DUN14 
USPS
Vận chuyển Ma trận 2D AZTEC
Sự giải trí Ma trận 2D MÃ QR
Quảng cáo Ma trận 2D MÃ QR
Thiết bị điện tử Ma trận 2D Ma trận dữ liệu Micro-DataMatrix

Làm thế nào để chọn mã vạch tốt nhất?

  Một số mối quan tâm phổ biến nhất mà nhiều doanh nghiệp gặp phải là không gian có sẵn cho mã vạch trên nhãn sản phẩm và độ chính xác của mã vạch , do đó các rủi ro về mất thời gian và tiền bạc được giảm thiểu.

Các mã vạch hiệu quả nhất, về phạm vi bao phủ và giảm lỗi, là:

– DataMatrix 
– UPC 
– Mã 128 
– Mã 39 
– PDF417

   Như đã đề cập, mã vạch là gì tốt nhất là mã vạch được xác định trong ngành, đã thiết lập một bộ tiêu chuẩn để tạo và đọc các loại mã vạch và ký hiệu.

   Tuy nhiên, nếu một công ty không thuộc một trong những ngành này thì mã vạch có thể được chọn tùy thuộc vào mục đích, lượng dữ liệu được mã hóa và phương pháp in được sử dụng. 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VINH AN CƯ
Office : H216D, K5, Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam.
Tel: 0274 3872406 Fax: 0274 3872405
Giám Đốc: Phan Thị Thanh Bạch 0912665120.
HP: 0943805121 (Mr Vinh)
Post Code: 820000.
Email: [email protected]

Web: https://vinhancu.com