Máy in barcode Zebra GK888E

Máy in barcode Zebra GK888E có đặc điểm gì nổi bật mà bạn cần tìm hiểu ?

    Máy in barcode Zebra GK888E có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau và phải được định cấu hình đúng chức năng với phương tiện của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ được yêu cầu đặt kích thước nhãn, in đậm và tốc độ in để tối ưu hóa in. Máy in barcode Zebra GK888E thường được cấu hình từ thiết bị lưu trữ của bạn bằng trình điều khiển, tiện ích / phần mềm hoặc gửi ngôn ngữ lệnh của máy in (EPL hoặc ZPL). Tóm lại, trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ cần kết nối máy in barcode Zebra GK888E với thiết bị máy chủ để thiết lập và cấu hình máy in.

Liên hệ Cty Vinh An Cư. Alo Mr.Vinh: 0914.175.928 >>> Hỗ trợ kỹ thuật và báo giá nhanh nhất !

   Máy in barcode Zebra GK888E cũng cho phép trình tự flash nút để định cấu hình độ đậm, chiều rộng in, cài đặt mặc định và hiệu chỉnh nhãn. Cần lưu ý rằng các cấu hình này sẽ bị ghi đè bởi bất kỳ trình điều khiển hoặc cài đặt ứng dụng nào khi bạn gửi yêu cầu nhãn của mình. 

 

 máy in barcode Zebra GK888E

 

Cân nhắc điều khiển máy in barcode Zebra GK888E

   Quan trọng: nếu bạn đang sử dụng kết nối USB với máy in, hãy cài đặt trình điều khiển trước khi kết nối cáp USB với máy in barcode Zebra GK888E.

Bạn có cần Driver Zebra Designer không?

   Trình điều khiển Zebra Designer được sử dụng khi một ứng dụng Windows yêu cầu trình điều khiển in ra máy in barcode Zebra GK888E. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm thiết kế nhãn từ nhà cung cấp không phải Zebra, hãy kiểm tra với nhà cung cấp đó để xem họ có cung cấp trình điều khiển riêng của mình trước khi cài đặt và sử dụng trình điều khiển thiết kế Zebra hay không. Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng một ứng dụng trực tiếp xuất ra ngôn ngữ lệnh của máy in (EPL / ZPL) thì không sử dụng Trình điều khiển máy in barcode Zebra GK888E. Đối với các ứng dụng này, hãy gửi các tệp nhãn trực tiếp đến máy in hoặc sử dụng Trình điều khiển văn bản chung.

  • Cài đặt liên quan đến phương tiện – Phương tiện đề cập đến nhãn, thẻ, chứng khoán, được sử dụng trong máy in barcode Zebra GK888E.
  • Thiết lập Ribbon
  • Thiết lập truyền thông
  • Chất lượng in
  • In ứng dụng, trình điều khiển hoặc chương trình

 

máy in barcode Zebra GK888E